Strona główna » Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Rekomendacje

 
 

 

Kontakt

 • AutoDywaniki.pl-Rafał Szczepański
  NIP: 622-223-53-91

 • E-mail:sklep@autodywaniki.pl
 • Telefon534-280-280
 • Gadu Gadu3066561
 • Godziny działania sklepuPN-PT 9:00 - 16:30

Systemy płatności

 • PayU

Statystyka

 • Aktualnie klientów na stronie: 11
 • Sklep odwiedziło: 46352516 klientów
 • Sklep działa od: 01-12-2007
Dobór dywaników

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego www.autodywaniki.pl

  Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.autodywaniki.pl, który prowadzony jest przez firmę AUTODYWANIKI.PL Rafał Szczepański wpisaną do CEIDG, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Adres prowadzenia działalności gospodarczej:

ul. Słoneczna 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

NIP - 622-223-53-91,

REGON - 251586712.

 

Dane kontaktowe:

Adres poczty elektronicznej: sklep@autodywaniki.pl

Numer telefonu: 48 534 280 280 (opłata wg stawki operatora)

Definicje użyte w Regulaminie:

Regulamin – niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://www.autodywaniki.pl .

UsługodawcaAUTODYWANIKI.PL Rafał Szczepański, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: ul. Słoneczna 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.autodywaniki.pl zwany w dalszej części regulaminu „sklepem internetowym”.

Administrator DanychOsobowych – Rafał Szczepański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AUTODYWANIKI.PL Rafał Szczepański, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Słoneczna 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP - 622-223-51-91, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku                                  z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych służący Usługobiorcy w celu zalogowania się do założonego konta w sklepie internetowym.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego

 

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną w ramach prowadzenia sklepu internetowego o adresie elektronicznym www.autodywaniki.pl

III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

IV. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

V. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na złożeniu zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.

VI. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego.

VII. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na zamieszczaniu opinii o produktach.

VIII. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na zgłoszeniu zapytania – „zadaj nam pytanie”.

IX. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

X. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

XII. Dane osobowe.

XIII. Zmiana regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.autodywaniki.pl

2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom niniejszy Regulamin pod adresem internetowym www.autodywaniki.pl

3. Na żądanie Usługobiorcy niniejszy Regulamin zostanie mu udostępniony w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną w ramach prowadzenia sklepu internetowego o adresie elektronicznym www.autodywaniki.pl

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

- prowadzenie Konta Usługobiorcy,

- umożliwieniu złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia,

- subskrypcja biuletynu informacyjnego,

- dodanie opinii,

- zgłoszenie zapytania.

 

III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

1. Do korzystania z usług sklepu internetowego o adresie elektronicznym www.autodywaniki.pl wymagane są następujące warunki techniczne:

- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne umożliwiające połączenie z siecią Internet,

- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

- włączona obsługa JavaScript,

- włączona obsługa Flash,

- włączona obsługa Cookies,

- system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, Vista, Linux, OsX, Android,

- przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla FireFox                           w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej, Opera w wersji 2.0 lub nowszej,

- minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024x768 pikseli lub wyższa.

 

IV. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta                     w sklepie internetowym wymaga dokonania rejestracji na stronie www.autodywaniki.pl.

2. W celu założenia konta należy kliknąć na zakładkę „ZAREJESTRUJ SIĘ”, która dostępna jest w górnym pasku na stronie www.autodywaniki.pl

3. Po kliknięciu na zakładkę, o której mowa pkt. 2 zostanie wyświetlony Formularz rejestracji, który należy uzupełnić podając następujące dane:

Dane kupującego:

- Osoba fizyczna/Firma,

- Imię,

- Nazwisko,

- ulica,

- numer domu,

- numer lokalu,

- kod pocztowy,

- miasto,

- województwo,

- kraj,

Dane kontaktowe:

- e-mail,

- potwierdź adres e-mail,

- telefon,

- fax (pole niewymagane),

Hasło do Konta:

- wprowadź hasło,

- potwierdź hasło,

4. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w pkt. 3 należy wpisać kod weryfikacyjny składający się z ciągu liter i cyfr wygenerowany automatycznie przez system sklepu internetowego, a następnie zakończyć operację przyciskiem „KONTYNUUJ.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Usługobiorca otrzymuje drogą elektroniczną na podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail potwierdzenie założenia konta. Na stronie sklepu internetowego wyświetla się komunikat informujący o pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji.

6. Założenie konta w sklepie internetowym jest możliwe także w procesie składania zamówienia poprzez wybór określonego produktu, na który ma zostać złożone zamówienie.

7. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 6 należy kliknąć ikonę „DODAJ DO KOSZYKA”.

8. System sklepu wyświetla informację o:

- zamawianym produkcie (nazwa, rodzaj, cena, kolor, ilość),

- sposobie dostawy (z możliwością jego wyboru),

- posumowanie zamówienia (wartość zamówionych towarów, wybrany sposób dostawy, całkowita wartość złożonego zamówienia).

9. W kolejnym kroku należy kliknąć ikonę „DO KASY” i dokończyć proces zamówienia poprzez rejestrację i założenie konta, klikając w zakładce „Nowy klient” checkbox „KONTYNUUJ”.

10. Po kliknięciu w ikonę, o której mowa w pkt. 9, zostaje wyświetlony formularz rejestracji     z danymi o których mowa w pkt. 3.

11. Przebieg procesu założenia konta opisany jest w pkt. 4-5.

12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym www.autodywaniki.pl zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą przesłania informacji e-mail, o której mowa w pkt. 5.

13. Prowadzenie konta w sklepie internetowym ma charakter bezpłatny.

V. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na złożeniu zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.

1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, należy wybrać produkt, który chcemy nabyć i potwierdzić zakup poprzez kliknięcie w ikonę „DODAJ DO KOSZYKA”.

2. W kolejnym kroku Usługobiorca decyduje czy chce kontynuować zakupy (poprzez wybór kolejnych produktów w sklepie internetowym) klikając na ikonę „KONTYNUUJ ZAKUPY” lub finalizuje zakup danego towaru poprzez kliknięcie w ikonę „DO KASY”.

3. Następnie Usługobiorca podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia, poprzez wybór następujących wariantów:

- logowanie do posiadanego konta w sklepie internetowym,

- rejestracja i założenie konta w sklepie internetowym,

- złożenie zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia.

4. W przypadku podjęcia decyzji o rejestracji dotyczącej założenia konta obowiązuje procedura opisana w rozdziale IV (pkt. 6-11).

5. Po dokonaniu wyboru o złożeniu zamówienia bez zakładania konta należy kliknąć ikonę „DO KASY”.

6. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 5 zostaje wyświetlony Formularza zamówienia, który należy uzupełnić podając następujące dane:

Dane kupującego:

- Osoba fizyczna/Firma,

- Imię,

- Nazwisko,

- ulica,

- numer domu,

- numer lokalu,

- kod pocztowy,

- miasto,

- województwo,

- kraj,

Dane kontaktowe:

- e-mail,

- potwierdź adres e-mail,

- telefon,

- fax (pole niewymagane),

7. Kolejno należy wpisać kod weryfikacyjny, wygenerowany przez system automatycznie, a następnie kliknąć w ikonę „KONTYNUUJ”.

8. W celu zakończenia procedury związanej ze składaniem zamówienia należy potwierdzić zamówienie klikając na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

9. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 8 na stronie sklepu internetowego zostaje wyświetlona informacja o złożeniu zamówienia, a na adres e-mail Usługobiorcy podany                  w Formularzu zamówienia zostaje przesłana informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji.

10. Informacja, o której mowa w pkt. 9 zawiera podsumowanie zamówienia, na które składają się następujące elementy:

- numer zamówienia,

- specyfikacja zamówienia (nazwa towaru, wartość zamówienia, numer referencyjny produktu, ilość zamówionych towarów, cenę, koszt dostawy),

- wybrana forma płatności,

- adres dostawy.

VI. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego.

1. Usługa przesyłania biuletynu informacyjnego dostępna jest dla Usługobiorców posiadających konto w sklepie internetowym.

2. Aby aktywować usługę, o której mowa pkt. 1 należy zalogować się do konta klikając na zakładkę „ZALOGUJ SIĘ”.

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2, należy kliknąć na zakładkę o nazwie „Zapisz lub wypisz z biuletynu”, a następnie należy zaznaczyć checkbox „Biuletyn” i kliknąć przycisk „KONTYNUUJ”. Na stronie sklepu pojawi się komunikat informujący, iż ustawienia „Biuletynu” zostały zmienione.

4. Usługobiorca może aktywować usługę „Biuletynu” w trakcie zakładania konta na stronie sklepu poprzez zaznaczenie checkbox’a o treści:

 „Chcę otrzymywać informacje o nowościach rynkowych i promocjach oferowanych przez sklep internetowy w formie przesyłania Biuletynu na podany przeze mnie adres e-mail”

6. Usługobiorca może zrezygnować z usługi przesyłania „Biuletynu” poprzez:

- przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sklep@autodywaniki.pl  informującej o rezygnacji z usługi przesyłania „Biuletynu”,

- zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym i dokonanie rezygnacji w zakładce „Zapisz lub wypisz z biuletynu”, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 3.

 

VI. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego.

1. Usługa przesyłania biuletynu informacyjnego dostępna jest dla Usługobiorców posiadających konto w sklepie internetowym.

2. Aby aktywować usługę, o której mowa pkt. 1 należy zalogować się do konta klikając na zakładkę „ZALOGUJ SIĘ”.

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2, należy kliknąć na zakładkę o nazwie „Zapisz lub wypisz z biuletynu”, anastępnie należy zaznaczyć checkbox „Biuletyn” i kliknąć przycisk „KONTYNUUJ”. Na stronie sklepu pojawi się komunikat informujący, iż ustawienia „Biuletynu” zostały zmienione.

4. Usługobiorca może aktywować usługę „Biuletynu” w trakcie zakładania konta na stronie sklepu poprzez zaznaczenie checkbox’a o treści:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. Usługobiorca może zrezygnować z usługi przesyłania „Biuletynu” poprzez:

- przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sklep@autodywaniki.pl  informującej o rezygnacji z usługi przesyłania „Biuletynu”,

- zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym i dokonanie rezygnacji w zakładce „Zapisz lub wypisz z biuletynu”, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 3.

VIII. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na zgłoszeniu zapytania – „zadaj nam pytanie”.

1. W celu skorzystania z usługi „zadaj nam pytanie” należy wybrać produkt, który nas interesuje, następnie kliknąć na zakładkę „Linki” i przejść do zakładki „ZADAJ NAM PYTANIE”.

2. W kolejnym kroku należy wypełnić pola zgodnie z wyświetlonym na monitorze komunikatem:

Twoje Dane:

- Twoja nazwa,

- Twój adres e-mail,

Twoje pytanie:

- wpisać treść wiadomości, której adresatem jest Usługodawca,

- wpisać kod weryfikacyjny składający się z ciągu liter i cyfr wygenerowanych przez system sklepu,

- zadane zapytanie należy potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku „KONTYNUUJ”.

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2 na stronie sklepu internetowego zostaje wyświetlony komunikat, informujący nas, iż „Twoje zapytanie zostało wysłane”.

 

IX. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji wprowadzonych danych podczas składania zamówienia po uzyskaniu dostępu do konta, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2. Modyfikacja danych, o których mowa w pkt. 1 jest możliwa w zakładce „Informacje o płatności i wysyłce” gdzie w rubryce „Dane zamawiającego” należy kliknąć na przycisk „Zmień adres” i wprowadzić zmiany. Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przez naciśnięcie przycisku „KONTYNUUJ”.

3. Modyfikacja danych, o których mowa w pkt. 1 jest również możliwa w zakładce „Potwierdzenie zamówienia” poprzez kliknięcie przycisku „EDYTUJ” przypisanego do następujących zakładek:

- adres dostawy,

- dane płatnika,

- sposób wysyłki,

- sposób zapłaty.

4. Po wprowadzeniu ewentualnych zmian należy kliknąć ikonę „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”.

5. Modyfikacja wprowadzonych danych możliwa jest również po zalogowaniu się do konta i kliknięciu na następujące zakładki:

- „Zmień informacje o koncie”,

- „Zmień wpisy w książce adresowej”,

- „Zmień hasło”.

6. Po wprowadzeniu ewentualnych zmian i wpisaniu kodu weryfikacyjnego składającego się z ciągu liter i cyfr wygenerowanych przez system sklepu, należy kliknąć ikonę „KONTYNUUJ”.

7. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 6 na stronie sklepu internetowego zostaje wyświetlony komunikat, informujący nas, iż „dokonane zmiany na koncie zostały zakończone sukcesem”.

8. Modyfikację i skorygowanie danych można również dokonać poprzez:

- adres e-mail: sklep@autodywaniki.pl,

- telefonicznie pod numerem telefonu 48 534 280 280 (opłata wg stawki operatora).

9. Usługodawca po otrzymaniu wiadomości w zakresie modyfikacji wprowadzonym danych przesyła za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dokonania zmian.

 

X. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym, będąca umową bezterminową o charakterze ciągłym.

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu konta poprzez: przesłanie stosownego oświadczania na adres e-mail Usługodawcy - sklep@autodywaniki.pl,

lub pisemnie na adres:            AUTODYWANIKI.PL Rafał Szczepański

ul. Słoneczna 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę polegająca na prowadzeniu konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli przez Usługobiorcę o jej wypowiedzeniu.

 

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne dla prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.

2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można złożyć                             w następujący sposób:

- telefonicznie pod numerem telefonu 48 534 280 280 (opłata wg stawki operatora)

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@autodywaniki.pl

- korespondencyjnie na adres: AUTODYWANIKI.PL Rafał Szczepański

ul. Słoneczna 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

3. W zawiadomieniu o zaistniałej nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu internetowego należy podać następujące informacje:

- imię i nazwisko,

- adres poczty elektronicznej (e-mail),

- datę i okoliczności powstania zdarzenia oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji,

- ewentualnie podanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie, e-mail).

4. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji zostanie przesłana Usługobiorcy za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób wskazany przez Usługobiorcę.

 

XII. Dane osobowe.

1. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca prowadzący sklep internetowy pod adresem elektronicznym www.autodywaniki.pl

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą                             o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

- imię i nazwisko,

- adres dostawy - ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj,

- adres poczty elektronicznej,

- numer telefonu, numer faksu.

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 są zbierane w celu:

- nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą,

- marketingowym – przesyłanie „Biuletynu informacyjnego”.

5. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są:

- niezbędne do rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie                z usługi,

- niezbędne dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy,

- niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania przez Usługobiorcę                       z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

6. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed ich pozyskaniem                           i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

7. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe a w szczególności żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia.

9. Usługobiorca może dowolnie dokonywać zmian swoich danych osobowych. W tym celu należy zalogować się na swoje konto w sklepie internetowym i przejść do zakładki „Moje Konto”, a następnie dokonać modyfikacji danych.

10. Dokonywanie zmian lub żądanie ich usunięcia możliwe jest również na podstawie żądania Usługobiorcy przesłanego do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@autodywaniki.pl oraz pisemnie na adres: AUTODYWANIKI.PL Rafał Szczepański ul. Słoneczna 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

XIII. Zmiana regulaminu.

1. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, a w szczególności:

- zmiana obowiązujących przepisów prawa,

- przebudowa sklepu internetowego o adresie internetowym www.autodywaniki.pl mająca wpływ na usługi świadczone drogą elektroniczną przez sklep internetowy.

2. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie sklepu internetowego Usługodawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

5. O zmianach w Regulaminie Usługodawca poinformuje za pośrednictwem poczty e-mail Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila wypowiedzieć umowę                  o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

 

XIV. Postanowienia końcowe.

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada Kodeks postępowania cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

- ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 maj 2014 roku.

 

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

 

Regulamin został sporządzony przez firmę Fidelis o adresie elektronicznym www.j4b.pl/


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
PRZERWA URLOPOWA od 19-VII-2021r. do 01-VIII-2021r.
Szanowny Kliencie uprzejmie informujemy,
iż w okresie od 19 lipca do 1 sierpnia 2021r. Sklep AutoDywaniki.pl będzie zamknięty.
W związku z powyższym, wystąpią utrudnienia w komunikacji telefonicznej,
na e-mail’e postaramy się odpowiadać systematycznie.


WAŻNA INFORMACJA


Zamówienia nadesłane, w okresie przerwy urlopowej 19.07-01.08.2021,
opłacone lub z opcją wysyłki za pobraniem,
będą obsługiwane sukcesywnie począwszy od 2 sierpnia 2021r.

Za zrozumienie z góry dziękujemy ;)

1. Można dokonać zakupów lecz wysyłka nastąpi po 2 sierpnia 2021r.

2. Jeżeli się nie Zgadzasz nie zamawiaj !
Wejdź do sklepuZrezygnuj